İlan Ekle Oturum aç

DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI ULUSLARARASI STANDART YASAKLILAR LİSTESİ

DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI ULUSLARARASI STANDART YASAKLILAR LİSTESİ

DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI ULUSLARARASI STANDART YASAKLILAR LİSTESİ

Ocak 2018

DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI ULUSLARARASI STANDART YASAKLILAR LİSTESİ ;

KULLANIMI HER ZAMAN YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER (MÜSABAKA İÇİ VE MÜSABAKA DIŞI) DÜNYA DOPİNGLE MÜCADELE KURALLARI’NIN 4.2.2 MADDESİ UYARINCA S1, S2, S4.4, S4.5, S6.A GRUPLARINDAKİ MADDELER VE M1, M2 VE M3 GRUPLARINDAKİ YASAKLI YÖNTEMLER DIŞINDAKİ TÜM YASAKLI MADDELER “TANIMLANMIŞ MADDELER” OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. YASAKLI MADDELER ONAYLANMAMIŞ MADDELER

Listenin bundan sonraki bölümlerinde ele alınmamış ve herhangi bir resmi sağlık kuruluşundan insan tedavisi ile ilgili onay almamış (örneğin; klinik öncesi ya da klinik gelişim aşamasındaki ya da üretimi durdurulmuş ilaçlar, tasarım ilaçlar, yalnız veteriner hekimlikte kullanılmasına onay verilen maddeler) farmakolojik maddeler her zaman için yasaklanmıştır. ANABOLİK MADDELER Anabolik maddelerin kullanımı yasaklanmıştır. 1. ANABOLİK ANDROJENİK STEROİDLER (AAS) a. Eksojen* (vücudun üretmediği) AAS’ler aşağıdaki gibidir: 1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol); 1-Androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione); 1-Androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one); 1-Testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); 4-Hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en3-one); Bolandiol (estr-4-ene-3β,17β-diol ); Bolasterone; Calusterone Clostebol; Danazol ([1,2]oxazolo[4′,5′:2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); Dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17βhydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); Desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2- en-17β-ol); Drostanolone; Ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); Fluoxymesterone; Formebolone; Furazabol (17α-methyl [1,2,5]oxadiazolo[3′,4′:2,3]-5αandrostan-17β-ol); Gestrinone; Mestanolone; Mesterolone; Metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4- dien-3-one); Metenolone; Methandriol; Methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5αandrostan-3-one); Methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9- dien-3-one); Methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5αandrost-1-en-3-one); Methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4- en-3-one); Methyltestosterone; Metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17αmethylestra-4,9,11-trien-3-one); Mibolerone; Norboletone; Norclostebol; Norethandrolone; Oxabolone; Oxandrolone; Oxymesterone; Oxymetholone; Prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1’Hpyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); Quinbolone; Stanozolol; Stenbolone; Tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor17α-pregna-4,9,11-trien-3-one); Trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one); ve benzer kimyasal yapıya ve biyolojik etkilere sahip diğer maddeler. S0 S1 4 b. Endojen** (vücudun doğal olarak ürettiği) AAS’lerin dışarıdan vücuda uygulanması yasaklanmıştır: 19-Norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol); 19-Norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); Androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy5α-androstan-3-one); Androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); Androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); Boldenone; Boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); Nandrolone (19-nortestosterone); Prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); Testosterone; ve onların aşağıdakilerle sınırlı olmayan metabolit ve izomerleri: 3β-Hydroxy-5α-androstan-17-one; 5α-Androst -2-ene-17-one; 5α-Androstane-3α,17α-diol; 5α-Androstane-3α,17β-diol; 5α-Androstane-3β,17α-diol; 5α-Androstane-3β,17β-diol; 5β-Androstane-3α,17β-diol; 7α-Hydroxy-DHEA; 7β-Hydroxy-DHEA; 4-Androstenediol (androst-4-ene-3β, 17β-diol); 5-Androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); 7-Keto-DHEA; 19-Norandrosterone; 19-Noretiocholanolone; Androst-4-ene-3α,17α-diol; Androst-4-ene-3α,17β-diol; Androst-4-ene-3β,17α-diol; Androst-5-ene-3α,17α-diol; Androst-5-ene-3α,17β-diol; Androst-5-ene-3β,17α-diol; Androsterone; Epi-dihydrotestosterone; Epitestosterone; Etiocholanolone. 2. DİĞER ANABOLİK MADDELER Aşağıdakileri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir: Clenbuterol, seçici androjen reseptör modülatörleri (SARM’ler, örneğin; andarine, LGD-4033, ostarine ve RAD140), tibolone, zeranol ve zilpaterol. Bu kısımda: * “eksojen” sözcüğü, normal koşullarda vücut tarafından doğal olarak üretilemeyen bir maddeyi ifade eder. ** “endojen” sözcüğü, vücut tarafından doğal olarak üretilebilen bir maddeyi ifade eder. PEPTİD HORMONLAR, BÜYÜME FAKTÖRLERİ, İLGİLİ MADDELER VE MİMETİKLER Aşağıdaki maddeler ve benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeler yasaklanmıştır: 1. Eritropoietinler (EPO) ve eritropoiezi etkileyen ajanlar aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: 1.1 Eritropoietin-Reseptör Agonistleri, örneğin: Darbepoietinler (dEPO); Eritropoietinler (EPO); EPO temelli yapılar [EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)] EPO-mimetik ajanları ve yapı taşları (örneğin; CNTO-530 ve peginesatide). 1.2 Hipoksi ile indüklenen faktör (HIF) aktive edici ajanlar, örneğin: Argon; Kobalt; Molidustat; Roxadustat (FG-4592); Xenon. 1.3 GATA inhibitörleri, örneğin: K-11706. 1.4 TGF-beta (TGF- β) inhibitörleri, örneğin: Luspatercept; Sotatercept. 1.5 ”Innate repair” reseptör agonistleri, Asialo EPO; Karbamillenmiş EPO (CEPO). 2. Peptid Hormonlar ve Hormon Modülatörleri, 2.1 Koryonik Gonadatropin (CG), Luteinleştirici Hormon (LH) ve salgılatıcı faktörler, örneğin: Erkeklerde; buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin, triptorelin; S2 5 2.2 Kortikotropinler ve salgılayıcı faktörler, örneğin: Corticorelin. 2.3 Büyüme Hormonu (GH), yapı taşları ve salgılatıcı faktörleri, aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: Büyüme Hormonu yapı taşları, örneğin: AOD-9604 ve hGH 176-191; Büyüme Hormonu Salgılatıcı Hormon (GHRH) ve analogları, örneğin: CJC-1293, CJC-1295, sermorelin ve tesamorelin; Büyüme Hormonu Salgılatıcı Uyarıcıları (GHS), örneğin: ghrelin ve ghrelin mimektikleri, örneğin: anamorelin, ipamorelin ve tabimorelin; GH-Salgılatıcı Peptidler (GHRP’ler), örneğin: alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6 ve hexarelin. 3. Büyüme Faktörleri ve Büyüme Faktörü Modülatörleri, aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: Fibroblast Büyüme Faktörleri (FGF’ler); Hepatosit Büyüme Faktörü (HGF); İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 (IGF-1) ve analogları; Mekano Büyüme Faktörleri (MGF’ler); Trombosit Kaynaklı Büyüme Faktörü (PDGF); Timozin –β4 ve türevleri, örneğin: TB-500; Vasküler-Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF). Kas, tendon veya bağ protein sentezini/yıkımını, damarlanmayı, enerji kullanımını, rejeneratif kapasite veya kas lif tipi dönüşümünü etkileyen herhangi başka büyüme faktörleri veya büyüme faktörü modülatörleri. BETA-2 AGONİSTLER Bütün optik izomerler dahil olmak üzere tüm selektif ve selektif olmayan beta-2 agonistler yasaklanmıştır. Aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: Fenoterol; Formoterol; Higenamine; Indacaterol; Olodaterol; Procaterol; Reproterol; Salbutamol; Salmeterol; Terbutaline; Tulobuterol; Vilanterol. Aşağıdaki koşullar yasak değildir: • Solunum yoluyla kullanılan salbutamol: 24 saat içinde en fazla 1600 mikrogram ve 12 saatlik herhangi bir zaman diliminde 800 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla; • Solunum yoluyla kullanılan formoterol: 24 saat içinde en fazla 54 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla; • Solunum yoluyla kullanılan salmeterol: 24 saat içinde en fazla 200 mikrogram dozu aşmamak koşuluyla. İdrarda 1000 nanogram/mililitre düzeyinin üzerinde salbutamol veya 40 nanogram/mililitre düzeyinin üzerinde formoterol bulunması bu maddelerin tedavi amaçlı kullanımına ilişkin sonuçlarla tutarlı değildir; Sporcu anormal bulgunun, tedavi amaçlı olarak inhalasyon yoluyla yukarıda belirtilen dozu aşmayacak şekilde kullanım sonucu olduğunu kontrollü farmakokinetik incelemelerle kanıtlayamadığı sürece bu durum bir Aykırı Analitik Bulgu olarak kabul edilecektir. HORMON VE METABOLİK MODÜLATÖRLER Aşağıdaki hormon ve metabolik modülatörler yasaklanmıştır: 1. Aromataz inhibitörleri aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo); Aminoglutethimide; Anastrozole; Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione); Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane); Exemestane; Formestane; Letrozole; Testolactone. 2. Seçici östrojen reseptörü modülatörleri (SERM’ler) aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: Raloxifene; Tamoxifen; Toremifene. 3. Diğer anti-östrojenik maddeler, aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: Clomifene; Cyclofenil; Fulvestrant. 4. Miyostatin işlev(ler)ini modifiye eden maddeler, aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: miyostatin inhibitörleri. S3 S4 6 5. Metabolik modülatörler: 5.1 AMP aktif protein kinazı aktivatörleri (AMPK), örneğin: AICAR, SR9009; ve . Peroksizom Proliferatör Aktive Reseptörü δ (PPARδ) agonistleri, örneğin: 2-(2-methyl-4-((4- methyl-2-(4-(trifluoromethyl) phenyl) thiazol-5- yl) methylthio) phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516); 5.2 İnsülinler ve insülin mimetikleri; 5.3 Meldonium; 5.4 Trimetazidine. İDRAR SÖKTÜRÜCÜLER VE MASKELEYİCİ MADDELER Aşağıdaki idrar söktürücüler ve maskeleyici maddeler ile benzer kimyasal yapıya veya benzer biyolojik etkilere sahip olan diğer maddeler yasaklanmıştır. Aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: • Desmopressin; probenecid; plazma genişleticiler, örneğin: albumin, dekstran, hydroxyethyl starch ve mannitolün intravenöz (damar içi) uygulanması; • Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etacrynic acid; furosemide; indapamide; metolazone; spironolactone; tiyazidler, örneğin; bendroflumethiazide, chlorothiazide ve hydrochlorothiazide; triamterene ve vaptanlar, örneğin; tolvaptan. Aşağıdakiler yasaklanmamıştır: • Drospirenone; pamabrom; ve karbonik anhidraz inhibitörlerinin oftalmik kullanımı (örneğin; dorzolamide ve brinzolamide) • Diş hekimliği anestezisinde lokal uygulanan felypressin. Herhangi bir zamanda ya da Müsabaka İçinde Sporcunun Örneğinde eşik değere sahip formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine ve pseudoephedrine gibi maddelerin idrar söktürücü veya maskeleyici maddelerle birlikte herhangi bir miktarda tespit edilmesi durumunda; o madde için alınması gereken Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnasına ek olarak idrar söktürücü ve diğer maskeleyici maddeler için de Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası alınmadıkça, bu durum, bir Aykırı Analitik Bulgu olarak değerlendirilir. S5 7 YASAKLI YÖNTEMLER KAN VE KAN ÜRÜNLERİNİN UYGULANMASI Aşağıdaki yöntemler yasaklanmıştır: 1. Herhangi bir miktardaki otolog, allojenik (homolog) veya heterolog kan veya herhangi bir kaynaktan elde edilmiş eritrosit ürünlerinin dolaşım sistemine Uygulanması ya da alınıp tekrar verilmesi. 2. Yapay olarak oksijen alımı, taşınımı veya iletiminin artırılması. Aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: inhalasyon yoluyla destekleyici oksijen haricinde perflorokimyasallar; efaproksiral (RSR13) ve modifiye edilmiş hemoglobin ürünleri, örneğin; hemoglobin temelli kan yerini tutan ürünler ve mikrokapsüllenmiş hemoglobin uygulanması. 3. Kan ya da kan bileşenlerinin herhangi bir formunun fiziksel ya da kimyasal yollarla damar içine uygulanması. KİMYASAL VE FİZİKSEL MÜDAHALE Aşağıdaki yöntemler yasaklanmıştır: 1. Doping Kontrolleri sırasında alınan Örneklerin geçerliliğini ve bütünlüğünü bozmak amacıyla hile yapmak veya hile yapmaya teşebbüs etmek. Bunlar, başkasının idrarını kullanma ve/veya idrar değiştirme, ve/veya saflığını bozma gibi işlemleri kapsar, örneğin; proteazlar, ancak bunlarla sınırlı değildir. 2. Hastanede tedavi, cerrahi müdahaleler veya tanıya yönelik klinik incelemeler sırasında uygulananların dışında; 12 saatlik süre içinde 100 mL’den fazla intravenöz (damar içi) infüzyon ve/veya enjeksiyonlar. GEN DOPİNGİ Sportif performansı artırma olasılığı nedeniyle yasaklanmış yöntemler: 1. Nükleik asit ya da nükleik asit analog polimerlerinin kullanımı. 2. Genom sekanslarını ve/veya gen ifadesinin transkripsiyonel veya epigenetik regülasyonunu değiştirmeye yönelik gen düzenleyici ajanların kullanılması. 3. Normal ya da genetik olarak modifiye edilmiş hücrelerin kullanımı. M1 M2 M3 8

MÜSABAKA İÇİNDE KULLANIMI YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER YUKARIDA TANIMLANAN S0’DAN S5’E VE M1’DEN M3’E KADAR OLAN KATEGORİLERE EK OLARAK, AŞAĞIDAKİ KATEGORİLERİN MÜSABAKA İÇİNDE KULLANIMI YASAKLANMIŞTIR: YASAKLI MADDELER UYARICILAR

Tüm uyarıcılar, örneğin; d- ve l- tüm optik izomerleri de dahil olmak üzere yasaklanmıştır. Uyarıcılar aşağıdakileri kapsamaktadır: a: Tanımlanmamış Uyarıcılar: Adrafinil; Amfepramone; Amfetamine; Amfetaminil; Amiphenazole; Benfluorex; Benzylpiperazine; Bromantan; Clobenzorex; Cocaine; Cropropamide; Crotetamide; Fencamine; Fenetylline; Fenfluramine; Fenproporex; Fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]; Furfenorex; Lisdexamfetamine; Mefenorex; Mephentermine; Mesocarb; Metamfetamine(d-); p-methylamphetamine; Modafinil; Norfenfluramine; Phendimetrazine; Phentermine; Prenylamine; Prolintane. Bu listede belirtilmeyen uyarıcılar Tanımlanmış Madde kapsamında değerlendirilir. b: Tanımlanmış Uyarıcılar: Aşağıdakileri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir: 1,3-Dimethylbutylamine; 4-Methylhexan-2-amine (methylhexaneamine); Benzfetamine; Cathine**; Cathinone ve analogları, örneğin: mephedrone, methedrone, ve α- pyrrolidinovalerophenone; Dimethylamphetamine; Ephedrine***; Epinephrine**** (adrenaline); Etamivan; Etilamfetamine; Etilefrine; Famprofazone; Fenbutrazate; Fencamfamin; Heptaminol; Hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine); Isometheptene; Levmetamfetamine; Meclofenoxate; Methylenedioxymethamphetamine; Methylephedrine***; Methylphenidate; Nikethamide; Norfenefrine; Octopamine; Oxilofrine (methylsynephrine); Pemoline; Pentetrazol; Phenethylamine ve türevleri; Phenmetrazine; Phenpromethamine; Propylhexedrine; Pseudoephedrine*****; S6 9 S9 Selegiline; Sibutramine; Strychnine; Tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); Tuaminoheptane; veya benzer kimyasal yapıya ya da benzer biyolojik etkilere sahip diğer maddeleri kapsar. Aşağıdakiler yasaklanmamıştır: • Clonidine; • İmidazol türevlerinin topikal/oftalmik uygulamaları ve 2018 İzleme Programında yer alan uyarıcılar yasaklı değildir*. * Bupropion, kafein, nikotin, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradol ve synephrine: Bu maddeler 2018 İzleme Programı kapsamındadır ve Yasaklı Madde olarak kabul edilmemektedir. ** Cathine: İdrardaki konsantrasyonunun mililitrede 5 mikrogramdan fazla olması durumunda yasaklanmıştır. *** Ephedrine ve methylephedrine: Herhangi birisinin idrardaki konsantrasyonun mililitrede 10 mikrogramdan fazla olması halinde yasaklanmıştır. **** Epinephrine (adrenalin): Lokal olarak, örneğin; nazal, oftalmolojik ya da lokal anestetiklerle birlikte uygulamalarda yasaklanmamıştır. ***** Pseudoephedrine: İdrardaki konsantrasyonunun mililitrede 150 mikrogramdan fazla olması durumunda yasaklanmıştır. NARKOTİKLER Aşağıdaki narkotikler yasaklanmıştır: Buprenorphine; Dextromoramide; Diamorphine (eroin); Fentanyl ve türevleri; Hydromorphone; Methadone; Morphine; Nicomorphine; Oxycodone; Oxymorphone; Pentazocine; Pethidine. KANNABİNOİDLER Aşağıdaki kannabinoidler yasaklanmıştır: • Doğal kannabinoidler, örneğin; kannabis, haşhiş ve marihuana , • Sentetik kannabinoidler Örneğin; D9-tetrahydrocannabinol (THC) ve kannabinoid benzeri maddeler (Cannabimimetics). Aşağıdakiler yasaklanmamıştır: • Cannabidiol. GLUKOKORTİKOİDLER Ağızdan alınan, damar içine, kas içine veya rektal uygulanan tüm glukokortikoidler yasaklanmıştır. Aşağıdakileri kapsar ancak bunlarla sınırlı değildir: Betamethasone; Budenoside; Cortisone; Deflazacort; Dexamethasone; Fluticasone; Hydrocortisone; Methylprednisolone; Prednisolone; Prednisone; Triamcinolone. S7 S8 10 BAZI ÖZEL SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI MADDELER BETA BLOKE EDİCİLER Beta-bloke ediciler, aşağıdaki spor dallarında yalnızca Müsabaka İçinde yasaklı olup, belirtildiği takdirde Müsabaka Dışında da yasaklanmıştır. • Okçuluk (WA)* • Otomobil (FIA) • Bilardo (bütün disiplinler) (WCBS) • Dart (WDF) • Golf (IGF) • Atıcılık (ISSF, IPC)* • Kayak/Snowboard (FIS) kayakla atlama, serbest stil takla atma/yarım silindir ve snowboard yarım silindir/big air • Sualtı Sporları (CMAS) paletli veya paletsiz sabit ağırlıklı apnea, paletli veya paletsiz dinamik apnea, serbest dalış apnea, denizde serbest dalış apnea, zıpkınla dalış, statik apnea, hedef vurma ve değişken ağırlıklı apnea. *Müsabaka Dışında da yasaklanmıştır. Beta-bloke ediciler, aşağıdakileri kapsar, fakat bunlarla sınırlı değildir: Acebutolol; Alprenolol; Atenolol; Betaxolol; Bisoprolol; Bunolol; Carteolol; Carvedilol; Celiprolol; Esmolol; Labetalol; Levobunolol; Metipranolol; Metoprolol; Nadolol; Oxprenolol; Pindolol; Propranolol; Sotalol; Timolol. P1 11

BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLERİN ÖZETİ VE AÇIKLAYICI NOTLAR 2018 YASAKLILAR LİSTESİ

Kullanımı her zaman yasaklı olan maddeler ve yöntemler (Müsabaka içi ve Müsabaka Dışı) YASAKLI MADDELER ANABOLİK MADDELER • Dihydrotestosterone Uluslararası Ortak Adı (INN) değiştirilmiştir (androstanolone). Eksojen anabolik steroidlere örnek olarak S1.a kategorisine 1-androsterone (3α-hydroxy-5αandrost-1-ene-17-one) eklenmiştir. • SARM’lara örnek olarak LGD-4033 ve RAD140 eklenmiştir. PEPTİD HORMONLAR, BÜYÜME FAKTÖRLERİ, İLGİLİ MADDELER VE MİMETİKLER • S2 Bölümü, açıklık ve doğruluğunun desteklenmesi için tekrar düzenlenmiştir. • Güncel literatüre göre dahil edilme kriterlerini karşılamadığı için ARA290 örnekler arasından çıkarılmıştır. • 2.1’in örnekleri arasına deslorelin, goserelin, nafarelin ve triptorelin eklenmiştir. • Büyüme Hormonu yapı taşları; AOD-9604 ve hGH 176- 191 örnek olarak 2.3’e eklenmiştir; GHRH örnekleri arasına CJC-1293, ve GH sekretagog örnekleri arasına tabimorelin, eklenmiştir. GHRP örnekleri arasına GHRP-1, -3, -4 ve -5; eklenmiştir. • Thymosin- b4 ve türevleri (örneğin; TB-500) yasaklı büyüme faktörleri arasına eklenmiştir. • Kobalt: kobalt içeren B12’nin yasaklı olmadığı tekrar edilmiştir. BETA-2 AGONİSTLER • Bölünmüş dozların 12 saatte 800 mikrogramı aşmaması gerektiğini açıklamak için salbutamolün doz parametreleri değiştirilmiştir. Solunum yoluyla Salbutamol – 24 saatte maksimum 1600 mcg Ancak herhangi 12 saat içerisinde 800 mcg dozu aşmamak koşuluyla • Tulobuterol örnek olarak eklenmiştir. • Üriner eşik değerlerine ilişkin açıklama geliştirilmiştir. HORMON VE METABOLİK MODÜLATÖRLER • Clomifene Uluslararası Ortak Adıyla (INN) ifade edilmiştir. • GW1516’nın INN ve IUPAC isminin olmaması nedeniyle, başka bir alternatif isim olan GW501516 ile birlikte 2-(2- methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl) thiazol-5yl)methylthio)phenoxy) acetic acid de eklenmiştir. • AMP ile aktive olan protein kinaz (AMPK) aktivatörlerine ilişkin örnekler arasına SR9009, Rev-Erb-a agonisti eklenmiştir. S1 S2 S3 S4 12 saat içerisinde maks. 800 mcg doz 12 İDRAR SÖKTÜRÜCÜLER VE MASKELEYİCİ MADDELER • 2012’den beri yayınlanan bilimsel makaleler göz önünde bulundurularak gliserolün sporcu plazma hacmi ve Sporcu Biyolojik Pasaportu parametreleri üzerindeki etkisinin minimum olduğuna karar verilerek gliserol Yasaklılar Listesi’nden çıkarılmıştır. YASAKLI YÖNTEMLER KİMYASAL VE FİZİKSEL MÜDAHALE • M2.2: Örneğin; demir gibi yasaklı olmayan maddelerin tedavi amaçlı uygulanmasında rahatlık sağlamak adına izin verilen intravenöz (damar içi) infüzyon hacmi ve süresi 6 saatte 50 mL’den 12 saatte 100 mL’ye çıkarılmıştır. • Tıbbi pratiği yansıtması adına “hastane kabulleri”; “hastanede tedavi” olarak ve “klinik incelemeler”; “klinik tanıya yönelik incelemeler” olarak değiştirilmiştir. GEN DOPİNGİ • Güncel ve gelişmekte olan gen manipülasyonu teknolojileri göz önünde bulundurularak tanım yeniden düzenlenmiştir. MÜSABAKA İÇİNDE KULLANIMI YASAKLI MADDELER VE YÖNTEMLER UYARICILAR • 1,3-Dimethylbuthylamine örnek olarak eklenmiştir. Bu madde bazı besin destek ürünlerinde bulunabilmektedir. KANNABİNOİDLER • Kannabimimetikler kategorisi, örneğin; “Spice, JWH-018, JWH-073, HU210” sentetik kannabinoidler” olarak değiştirilmiştir, örneğin;D9- tetrahydrocannabinol (THC) ve diğer kannabimimetikler . Sentetik kannabinoidler sürekli olarak yeni ilaçlarda kullanılan ve farklı kullanım alanları olan psikoaktif madde sınıflarındandır. Geçmiş listedeki örnekler yasaklı olmaya devam etmekte ancak daha az kullanılmaktadır. “Diğer kannabimimetikler” bu örneklerle değiştirilmiştir. • Kannabidiol artık yasaklı değildir. Sentetik kannabidiol bir kannabimimetik değildir; ancak kannabidiol hala yasaklı olan ve çeşitli konsantrasyonlarda THC içeriğine sahip olabilecek kannabis bitkilerinden elde edilir. GLUKOKORTİKOİDLER •

BAZI SPORLARDA KULLANIMI YASAKLI OLAN MADDELER ALKOL •

Dikkatli değerlendirme ve kapsamlı konsültasyonlar sonrasında, Alkol, Yasaklılar Listesi’nden çıkarılmıştır. Bu değişikliğin amacı, alkol kullanımının bir endişe kaynağı olduğu herhangi bir sporun bütünlüğünden veya güvenliğinden ödün vermek değil, daha çok bu sporlarda alkol kullanımına yönelik yasakları uygulamak için çeşitli yolları onaylamaktır. Bu değişikliği etkileyen dört Uluslararası Federasyon (IF), alkol kullanımını test etmek ve sporun kurallarına uymayan davranışları olan sporcuları cezalandırmak için gerekli protokoller geliştirmek konusunda oldukça özenli davranmıştır. Sürecin kontrolünü üstlenmek Uluslararası Federasyonlara, kuralları veya sınırları uygun gördüklerinde uygulayarak, daha fazla esneklik kazandıracaktır. Ulusal Dopingle Mücadele Kuruluşları artık alkol testi yapmakla yükümlü değildir, ancak uygun görüldüğü durumlarda IF ve Ulusal Federasyonlara yardımcı olabilirler. BETA BLOKE EDİCİLER • Süreklilik açısından daha doğru olacağından P2 Beta Bloke Ediciler başlığı P1 Beta Bloke Ediciler olarak değiştirilmiştir. İZLEME PROGRAMI Sporda kötü amaçlı kullanılabilme olasılığının değerlendirilmesi için aşağıdakiler eklenmiştir: • Müsabaka içi ve dışında 2-ethylsulfanyl-1Hbenzimidazole (bemitil) • Müsabaka içinde Hydrocodone Yaygınlığına ilişkin gerekli bilgi elde edildiği için mitragynine ve telmisartan İzleme Programı’ndan çıkarılmıştır. P1 P2 14 2018 İZLEME PROGRAMI* Aşağıdaki maddeler 2018 İzleme Programı’nda bulunmaktadır: 1. Uyarıcılar: Yalnızca Müsabaka İçinde: Bupropion, kafein, nikotin, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol ve synephfrine. 2. Narkotikler: Yalnızca Müsabaka İçinde: Codeine, hydrocodone ve tramadol. 3. Glukokortikoidler: Müsabaka İçinde (oral, intravenöz (damar içi), intramüsküler (kas içi) veya rektal uygulama yolları dışında) ve Müsabaka Dışında (her türlü uygulama yolu) 4. 2-ethylsulfanyl-1Hbenzimidazole (bemitil): Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışında. 5. Beta-2 agonistler: Müsabaka İçi ve Müsabaka Dışında: birden fazla beta-2-agonistin birlikte kullanılması. * Dünya Dopingle Mücadele Kuralları’nın 4.5. maddesi uyarınca “WADA; İmza Sahibi Taraflar ve hükümetlerle istişare içinde, Yasaklılar Listesi’nde yer almayan ancak, sporda kötü amaçlı kullanılabilme olasılığını değerlendirmek amacıyla WADA’nın gözlem altında tutmak istediği maddelere ilişkin bir izleme programı oluşturacaktır.”

 

15 www.wada-ama.org


[yasr_visitor_votes size=”large”]

Add Comment

Your email is safe with us.

0
Close

Your cart